Майкъл Пайер обича да говори за познанието, за анализите на огромни масиви с данни иизвличането на релевантна информация. Той ръководи бизнеса на IBM в югоизточнаЕвропа и отговаря за десет страни.

Всичко говорят за познавателната ера, за познавателният бизнес. Има ли начин на достъпен език да бъде обяснено какво стои зад “познавателнитетехнологии”?

–    Ще опитам по този начин. Познавателните технологии развиват внова посока работата на компютрите. В последните десетина години компютърнитетехнологии улесняваха процеси, позволява ни да свършим доста неща.Инфраструктура, информационни технологии, хардуер, софтуер – всички те улесняваха,помагаха, даваха възможности. Правителства, компания, банки и т.н. възприемахакомпютърните технологии по този начин. В ерата на “познавателните” технологиикомпютрите се превръщат в съветници. И това е една от съществените разлики. Замен това е най-доброто обяснение.

Случва се така, че имаме някого – и това не е човешко същество, който въз основана поведение, статистика, анализи, може наистина да съветва.

Какви са тогава наличните решения, които ни помагат на нас – човешкитесъщества, да извличаме ползи от анализираната информация?

–     Ако говорим за бази данни, има един конкретен аспект, по който всички трябвада сме добре подготвени. Количеството данни, с които сме заобиколени, еудивително голямо. Огромно, масивно. Броят на устройствата, които същогенерират данни, също се повишава с бързи темпове. Ако говорим за данните катоданни, те са несъществени. Важно е какво извличаме от тези данни, от тазиинформация. Аз обичам да казвам, че е добре да дадем възможност на данните даговорят. Събирането на данни – това време е вече зад нас. Сега трябва да бъдемуверени, че разполагаме с технологии, които ни помагат да разберем тези данни,да проучим какво се крие в тях, какви са тенденциите, които се разкриват,действията, поведението. Това ще помогне в много сфери – правителствата даразбират по-добре нуждите на обществото, както и до малки подробности отежедневния ни живот. Има много аспекти.

Не е ли опасно да разчитаме само на информация, извлечена само от огромнимасиви бази данни? Какво остава с инстинктите ни?

–     Хората, вие, аз, човекът няма да бъде заменен. Това е съществената част впознавателните технологии. Винаги давам за пример себе си, имам голям опити връководенето на мултинационален екип. Често се случва така, че данните мипоказват едно, инстинктът – друго. Ако имам много солидна информация, базиранана сериозен анализ на база данни, сигурно е, че за мен ще бъде по-лесно даоформя и своите нагласи, дори моето шесто чувство. Така или иначе донякъдевътрешното усещане идва на база натрупана предварително информация.

Майкъл Пайер е лектор на IBM SEE BusinessConnect 2016:A New Era of Thinking, което се проведе в края на май в Будапеща.

Запазете вашето място тук