Изкуствата са съществена част за завършен, пълноценен живот на една нация. Държавата е длъжна да ги поддържа и насърчава. Страната ни в лицето на “Кралската Академия” притежава институция на богатство и власт в насърчаване изкуството на живописта и скулптурата…

Министър председателят (г-н Невил Чембърлейн), който говори с толкова дълбоко чувство и мисъл по въпроса, ни напомни за стара поговорка, според която посредством изкуството човек се доближава най-близо до ангелите и се отдалечава възможно най-много от животните… човек с четка и палитра. С дозина цветни щрихи той изгражда определена структура на няколко квадратни сантиметра платно и нещо се ражда, нещо което носи бляскавото послание на вдъхновението не само за тези, които живеят в света с него, но и за хиляди години напред на неродени поколения. То осветява пътя и свързва мисълта на едно поколение с друго, а в областта на финансите държи собствена, присъща стойност обезпечена със златни кюлчета. Очевидно става въпрос за мистерия, която докосва най-дълбоките основи на човешкия гений и слава. Недоумявам надпреварата, проваляща се пред това да приветства изкуството с реверанс и наслада, които му се дължат.

Сър Уинстън Чърчил, 30.04.1938 г.

https://bit.ly/2zx6OAD, Пост на СГХГ от 12 March 2020

 

#fastforward …

13.05.2020 година. Последният ден, в който изкуството обитава призрачните зали на празните институции и галерийни пространства. Последен за България. Тъмнината пада и вратите се отварят. След месеците изолация надеждата сякаш намира своето ново вдъхновение във всеки един от нас. Пречупихме мирогледа си във времена на физическа дистанцираност и затишие пред страха от погубване. Сега повече и по-масово от всякога….

View this post on Instagram

⬜️ #sarievselfisolation #voindevoin ⬛️ Voin de Voin Negotiation 2020 digital photography 40 x 60 cm Part of the series Study of Light Study of Light, series of works, 2020 Secret diary / nature diary. The content reminds a mystical-poetic-outlaw transcript of different encounters. The series are an exercise in reduction of the polyphony of possibilities within mechanisms of perception and has a goal to disregard possible narrations. It enters in dialogue with everything that surround us- natural elements like light, sound, vibration passage of time, nature itself.Set in the conjunction of movement and observation, where the spiritual informs the sinful. /Voin de Voin, Solitude Academy Stuttgart, 2020 – Изучаване на светлината, серия творби, 2020 Таен дневник / дневник за природата. Съдържанието напомня мистичен-поетичен-незаконен запис от различни срещи. Поредицата е упражнение за намаляване на полифонията на възможностите в механизмите на възприятие и има за цел да пренебрегне възможните разкази. Влиза в диалог с всичко, което ни заобикаля – природни елементи като светлина, звук, вибриращ преход на времето, самата природа. Започва съединението на движение и наблюдение, където духовното информира греховното. / Voin de Voin, Solitude Academy, Щутгарт, 2020 г. #sarievgallery #artinthetimeofcorona #sociadistancing #selfisolation #selfdistance

A post shared by Sariev (@sarievgallery) on

Проектът ни в Instagram #egoinstatakeover продължава. За седмица през м. май профилът ни в социалната мрежа ще бъде “превзет” от изкуство. Галерии, инициативи, проекти и световни експерти ще споделят с вас в седем последователни дни, през които всеки от тях ще ни пренесе по-близо до ангелите посредством непреходното. Ще ни отдели от първичното, плътското и злободневното за да ни извиси. Зададохме на участниците няколко въпроса и помолихме да ни отговорят с думи и изображения на произведения на изкуството. Въпросите са:

 Какво се случва с изкуството (галерията) и артистите? 

Приемаш ли дадена творба различно след изолацията и коя? А, как?

Представи ни един артист и разкажи причината за избора си. 

Актуален цитат от артист.

Какво ще се промени в света след пандемията – надежда и факт. Същият отговор посредством изкуство, моля.

А, за да разберете кои са участниците и какво имат да ни споделят последвайте егоист.бг в Instagram. Всеки ден в периода 18-24 май ще представяме съответния участник и ще очакваме неговите сторита. Всеки ден през идната седмица ще ви окуражаваме да посетите галерийно пространство, да останете неми с мислите си пред творба дори за минута. И винаги когато можем ще ви припомняме колко важно е това за нас като нация и колко ценни са нашите творци, галеристи, куратори, изкуствоведи, колекционери… не като изолирани, местни явления, а световни пазители, създаващи историята на изкуството ни днес. Хора, които изобразяват вътрешния си свят, борби, мечти…  и такива, които съхраняват “за хиляди години напред на неродени поколения”.

Новата нормалност не е природно явление, което ни сварва неподготвени. Тя се изгражда от нас и ни определя. #restart & #staytuned