Изкуствата са съществена част за завършен, пълноценен живот на една нация. Държавата е длъжна да ги поддържа и насърчава. Страната ни в лицето на “Кралската Академия” притежава институция на богатство и власт в насърчаване изкуството на живописта и скулптурата…

Министър председателят (г-н Невил Чембърлейн), който говори с толкова дълбоко чувство и мисъл по въпроса, ни напомни за стара поговорка, според която посредством изкуството човек се доближава най-близо до ангелите и се отдалечава възможно най-много от животните… човек с четка и палитра. С дозина цветни щрихи той изгражда определена структура на няколко квадратни сантиметра платно и нещо се ражда, нещо което носи бляскавото послание на вдъхновението не само за тези, които живеят в света с него, но и за хиляди години напред на неродени поколения. То осветява пътя и свързва мисълта на едно поколение с друго, а в областта на финансите държи собствена, присъща стойност обезпечена със златни кюлчета. Очевидно става въпрос за мистерия, която докосва най-дълбоките основи на човешкия гений и слава. Недоумявам надпреварата, проваляща се пред това да приветства изкуството с реверанс и наслада, които му се дължат.

Сър Уинстън Чърчил, 30.04.1938 г.

https://bit.ly/2zx6OAD, Пост на СГХГ от 12 March 2020

 

#fastforward …

13.05.2020 година. Последният ден, в който изкуството обитава призрачните зали на празните институции и галерийни пространства. Последен за България. Тъмнината пада и вратите се отварят. След месеците изолация надеждата сякаш намира своето ново вдъхновение във всеки един от нас. Пречупихме мирогледа си във времена на физическа дистанцираност и затишие пред страха от погубване. Сега повече и по-масово от всякога….

View this post on Instagram

⬜️ #sarievselfisolation #voindevoin ⬛️ Voin de Voin Negotiation 2020 digital photography 40 x 60 cm Part of the series Study of Light Study of Light, series of works, 2020 Secret diary / nature diary. The content reminds a mystical-poetic-outlaw transcript of different encounters. The series are an exercise in reduction of the polyphony of possibilities within mechanisms of perception and has a goal to disregard possible narrations. It enters in dialogue with everything that surround us- natural elements like light, sound, vibration passage of time, nature itself.Set in the conjunction of movement and observation, where the spiritual informs the sinful. /Voin de Voin, Solitude Academy Stuttgart, 2020 – Изучаване на светлината, серия творби, 2020 Таен дневник / дневник за природата. Съдържанието напомня мистичен-поетичен-незаконен запис от различни срещи. Поредицата е упражнение за намаляване на полифонията на възможностите в механизмите на възприятие и има за цел да пренебрегне възможните разкази. Влиза в диалог с всичко, което ни заобикаля – природни елементи като светлина, звук, вибриращ преход на времето, самата природа. Започва съединението на движение и наблюдение, където духовното информира греховното. / Voin de Voin, Solitude Academy, Щутгарт, 2020 г. #sarievgallery #artinthetimeofcorona #sociadistancing #selfisolation #selfdistance

A post shared by Sariev (@sarievgallery) on

Проектът ни в Instagram #egoinstatakeover продължава. За седмица през м. май профилът ни в социалната мрежа ще бъде “превзет” от изкуство. Галерии, инициативи, проекти и световни експерти ще споделят с вас в седем последователни дни, през които всеки от тях ще ни пренесе по-близо до ангелите посредством непреходното. Ще ни отдели от първичното, плътското и злободневното за да ни извиси. Зададохме на участниците няколко въпроса и помолихме да ни отговорят с думи и изображения на произведения на изкуството. Въпросите са:

 Какво се случва с изкуството (галерията) и артистите? 

Приемаш ли дадена творба различно след изолацията и коя? А, как?

Представи ни един артист и разкажи причината за избора си. 

Актуален цитат от артист.

Какво ще се промени в света след пандемията – надежда и факт. Същият отговор посредством изкуство, моля.

View this post on Instagram

#StructuraProjectRoom Structura Gallery is pleased to present an online exhibition of Nina Kovacheva’s newest drawings “From the Sublime to the Ridiculous” ▪️ On view online through May 30. Link in bio ▪️ „In her more recent works she plays mainly with the infantile, be it through shooting of arrangements of children toys, be it through direct depictions of children and teenagers. Of course, the infantile is provoked be it through biblical subjects, be it through firearms. Toys, often broken, ripped or otherwise disfigured, children, firearms and dead animals create her seemingly infantile funny-scary fairy-tale. Up to here with “innocence”: firearms in the hands of flatly and seductively smiling children are de-semantised as in Husqvarna ads putting drills and saws in female hands. Defaced dystopia-like lack of aggression in the pure implementation of firearm taking place through the beauty of its potential efficiency rather than through its target or result, creates the calm horror-effect of this images. Particularly powerful among them are two groups of drawings.“ – Dimitar Kambourov ▪️ Image: Nina Kovacheva. From the Sublime to the Ridiculous, 2020, 29×39 cm #onlineexhibition #contemporaryart #structuragallery #ninakovacheva #drawing #contemporarydrawing

A post shared by Structura Gallery (@structuragallery) on

А, за да разберете кои са участниците и какво имат да ни споделят последвайте егоист.бг в Instagram. Всеки ден в периода 18-24 май ще представяме съответния участник и ще очакваме неговите сторита. Всеки ден през идната седмица ще ви окуражаваме да посетите галерийно пространство, да останете неми с мислите си пред творба дори за минута. И винаги когато можем ще ви припомняме колко важно е това за нас като нация и колко ценни са нашите творци, галеристи, куратори, изкуствоведи, колекционери… не като изолирани, местни явления, а световни пазители, създаващи историята на изкуството ни днес. Хора, които изобразяват вътрешния си свят, борби, мечти…  и такива, които съхраняват “за хиляди години напред на неродени поколения”.

Новата нормалност не е природно явление, което ни сварва неподготвени. Тя се изгражда от нас и ни определя. #restart & #staytuned