Ако имаш възможност да избираш какво ще предпочетеш – материалната осигуреност илиповече свободно време? За директен полет до мечтаната дестинация и почивка на плажа съссигурност ще трябва да поработиш няколко допълнителни часа, преди да намърдаш вгорещия пясък пръстите на краката. От друга страна, за да си позволиш подобен лукс и по-добреплатена работа, значи да отвисиш докъсни нощи в офиса.

ПрофесорХършфийлд е билизправен пред тази дилема, пише The New York Times. Получил покана да води семинар през целия уикенд,едва 12 седмици след раждането на дъщеря си. Е, заплащането ще компенсираразходите около грижите за децата, но работата ще му отнеме два дни, в които ще е далеч от бебето.

Стойността на парите лесно може да се изчисликоличествено. По-трудно е да сеопредели стойността на времето без любимите хора. И тук логично идва въпросът: Коеще доведе до по-голямо щастие – парите или времето?

Изследователският проект на проф. Хал Хършфийлд и Каси Холмс от училището по мениджмънт в университета в Калифорния, поставя този въпрос на повече от 4000 американци от различни възрасти, нива на доходи,професии, семеен и родителски статус. В доклад публикуван в списание Social Psychological and Personality Science, те откриват, че повечето хораоценяват парите повече отколкото времето. 64% от 4415 души саизбрали материалната осигуреност пред възможносттада имат повече време за себе си.

Това ли еправилният отговор, продължили да се питат изследователите. В следващия етап наизследването поискали от своите респонденти да докладват тяхното ниво нащастие и удовлетвореност от живота. При което установяват, че хората, избрали времето били средностатистически по-щастливи и по-доволни от живота, отколкото хората, които саизбрали забогатяването.

Парите може да се окажат погрешният избор.

Но може би този резултат просто показва, че хората, които саизбрали материалното спокойствие са повече финансово ограничени и следователно по-малко щастливи.За да проверят и това, изследователите помолили участниците да докладват годишните си доходи на домакинствата,заедно с броя на часовете, в които работят всяка седмица (за да измерят колко свободно времеимат).

Резултатитепоказват, че дори приизчислена константа на размера на свободното време и парите анкетираните, които са избрали времето пред парите са по-щастливи.

“Нашетоизследване не твърди, че има повече от един ресурс за по-голямо щастие. Други изследвания търсят връзката между богатство и щастие, и предлагат, че по-големият доход е положително свързан с щастие до определена точка и удовлетвореността от животапродължава да се увеличава с доходи над тази точка”, споделят още учените.

Хората в проучванетона калифорнийския университет, които са избрали времето мислят за материалното по различен начин иимат нестандартни намерения за това как биха могли да го изживеят. За разлика от тези предпочели парите, които е по-вероятно дабъдат обсебени от идеята за повечесъстоятелност и фокусирани върху това как ще похарчат спечеленото, все разходи, които преди това са свързвани с повишени нива на щастие.

Ако и ти избрапарите, не се притеснявай. Макар че този отговор е предпочитан все още може дасе промени. Изследователите попитали група от същите респонденти, да направят тозиизбор отново година по-късно, като някои от тях (цели 25%) променили мнението си. Нещоповече, когато провеждали експеримента помолили хората да се фокусиратвърху стойността на времето (избрали го) и впоследствие оказало, че се чувствали по-щастливиот хората, които били инструктирани да се съсредоточат върху стойността напарите (посочили го като отговор).

В стремежа си къмщастие постоянно сме изправени пред решения – големи и малки, които ни карат данямаме време за сметка на парите. Разбира се, понякога това изобщо не е избор: трябвада работим, за да свържем двата края. Но когато имаш възможност даизбереш повече време пред повечето пари,въпреки широката тенденцията, правиш точно обратното. Това е добър знак – ще се насладиш на щастието, което търсиш.

Връщаме се припроф. Хършфийлд, който все още е пред дилемата дали да предприемепътуването и да спечели допълнително пари, или да откаже, за да имаповече време за бебето? След това изследване професорът избра да си останевкъщи.