КВ: Последната засега идея, която ти хрумна – и за която би претендирал за авторство?

Ивайло Нойзи Цветков: Достъпът до Интернет да струва поне 50 лева на месец. Давам си сметка, че това е крайна културно-консервативна идея (вероятно неприложима, включително и защото противоречи на самата екстремно-либерална същност на Интернет), но така ще решим купища рудиментарни за сегашната ситуация проблеми у нас, които иначе нямат решаване и ерозират (меко казано) културното лидерство. Без културно лидерство има единствено културен регрес – когато цялата публика има достъп до медиа и по този начин се “качва на сцената”, установявайки вид комуникационна “диктатура на пролетариата”. Не може и най-обикновеният плебей, и проф. Цочо Бояджиев, например, да имат еднакъв достъп до медиа. Просто не може.

КВ: Казват, “do not covet your ideas”, т.е. ревниво ли да пазим идеите си или не. Коментирай.

Ивайло Нойзи Цветков: Разбира се. Да се учим от самия “господ” на идеите – Платон, и първата половина от неговия “Теетет”. Повечето съвременни хора приемат за даденост това, че емпиричното познание зависи или произтича от усещанията – но Платон ни напомня, че нищо, произтичащо от сетивата, не може да бъде определяно като “знание” и че единственото реално знание е свързано с понятията. Ето платонистки пример: според неговия възглед 2+2=4 е истинно знание, но съждение от сорта на “снегът е бял” е изпълнено с неяснота и несигурност. Разбира се, Платон едва ли е виждал сняг (смее се), но се противи на идеята, че е бял априори.

КВ: Ако от идеите се печелеше, как щеше да бъде “разпределено” световното богатство?

Ивайло Нойзи Цветков: То по-голямата част от световното богатство се дължи на печеливши идеи, а не на някакъв световен заговор, както обича да смята плебсът. Ключът е образованието – понеже плебсът не е образован, е склонен да си обяснява света със заговори и конспирации. Което е новото “магически божествени сили пускат и спират дъжда”.

Фотография: Константин Вълков

КВ: Влез в ролята на ментор за кратко. Млад господин на 18-20 години или млада госпожица, да кажем, година по-малка, създават неща, които споделят в социалните медии. Струват ти се стойностни. Как да печелят от тях?

Ивайло Нойзи Цветков: Монетизацията на Интернет-влиянието като че е въпросът на въпросите, да. Но принципът на търговията, “формулиран” преди време от Уорън Бъфет, не се променя – ако убедиш много хора да си купят нещо за дребни пари, печелиш повече, отколкото ако убедиш малцина богати да си купят нещо скъпо. В този смисъл, все още не е измислен начин – освен ако не излъжеш някоя фирма да ти плаща, защото си “инфлуенсър” (смее се).

Фотография: Константин Вълков

КВ: Кой е твоят ментор?

Ивайло Нойзи Цветков: Всичките ми ментори са мъртви отдавна – от Св. Августин (първият истински мислител, според днешното разбиране) до Мартин Хайдегер.

КВ: Защо съществуват музеите?

Ивайло Нойзи Цветков: Защото са храмове на паметта. Ако нямаме памет и не почитаме миналото, се превръщаме в езичници (далеч повече от строго християнския смисъл), поне според друг мой ментор – Св. Тома Аквински.

КВ: Коментирай надписа “не пипай експоната” в музеите.

Ивайло Нойзи Цветков: “Пипането на експоната” отдавна е добре описано от добрия д-р Юнг. Чрез това ние включваме хем херостратовия разрушителен вид порив да скъсим разстоянието между нас и върховното, хем нещо сетивно в нас ни тегли натам ирационално. Сещам се за онзи пърформънс на голата Марина Абрамович, който трябваше да бъде спрян, защото част от “юзърите” почнаха да опитват да я насилват с пръст – просто защото помислиха, че е възможно.

 

КВ: От изброените, кои имат най-голямо чувство за хумор: музиканти, художници, артисти, режисьори, сценографи, илюстратори, костюмографи, сценаристи…

Ивайло Нойзи Цветков: Сценографите – като моя приятел Никола Тороманов-Фичо. Те са някак принудени да развият горчива ирония – всички охкат и ахкат по актьорите и (евентуално) режисьора, но никой досега не е възкликнал, “оооох, копеле, чудовищен сценограф” (смее се).***
„СИЛATA НА МЛАДИТЕ ХОРА В ЕВРОПА: И ТИ СИ АВТОР! МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ ОТ ТОВА!”

„Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Информационните дейности и публикациите, свързани с проекта, отразяват становищата на авторите и EUIPO не носи отговорност за съдържанието в тях.”

EYE: European Youth Empowerment – „You are an author too! And You can benefit from it!“

„The project is implemented with the financial support of the European Union Intellectual Property Office. Any communication or publication related to the action reflects only the author’s view and EUIPO is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.