Представи си инструмент, чрез който би могъл да събереш на дискусия по дадена тема хиляди писатели и мислители от различни епохи с техните разсъждения. Например, търсиш отговор на въпроса:

Kакво е знанието?

И от над 100 000 тома литература получиш отговор, като в ежедневна реч, но от Парменид, Аристотел, Сократ, Ферие, Бейкън, Хюм, Рорти и пр. Наведнъж.

Google създаде инструмент, който ти предоставя възможност за по-малко от секунда да свикаш този форум в онлайн пространството. Само избери тема. Наречен е Talk to Books. Или новият начин да получиш отговор на даден въпрос, с цитати по темата от Google Books. Говори с книгите.

ТtB не е създаден да замести познатите търсения в Google по ключова дума. Той е разработка на проучванията в областта на изкуствения интелект (AI). Инструментът използва т. нар. семантично търсене, което предоставя възможен отговор на въпрос, който би могъл да се използва смислово в разговор. Или, разликата е в това, че търсенето е свързано повече със значението, отколкото с наличието на дадена ключова дума. Футуристът Кързуел, пише във форума си също, че става въпрос за разработка, която използва  “естественото разбиране на езика”, на думите и фразите. 70-годишния директор на инженерния екип в Google е начело на екип, занимаващ се с това как да научим компютрите да четат и отговарят като хора. Миналата година те създадоха инструмент наречен Smart Reply, който предоставя възможни отговори на мейли, които бързо да селектираш при кореспонденция.

Talk to books е страхотна находка за намиране на подходяща книга или вдъхновение на дадена тема, за откриване и изучаване на различни гледни точки, просто за намиране на цитати или забавление.