Николаос Димитриадис е мозъчно стимулиращ събеседник. Имате чувство, че усмихнаточовърка в мозъка ви, но го прави с добро. След разговор с него човек се замисля- как се случват решенията в мозъка, кога мозъкът работи ефективно и кога сепретоварва излишно. Така стигате до малко повече информираност за новия мозъчен централен нападател – т.нар. “brain centric approach” или “мозъчно-центриченподход”.

Да започнем с лесното обяснение, като на дете. Какво точно секрие зад термина “brain centric approach”?

–     Това е отличен въпрос и най-правилният начин, за да започнем.Този подход е нищо по-малко от истинска революция. Тази революция ще засегневсички аспекти на нашето общество – бизнес, образование, дори политика. Защотосигурно ще е изненадате да откриете, че хиляди години съществуваме по обратнияначин, без т.нар. “brain centric approach”. Какво значи това?

Предлагам ви да подходим така – да обясним какво е да няма “braincentric approach”, за да разберем какво е да има такъв подход. Липсата на такъвподход е, когато развиваме връзки, създаваме послания и политики, образователнисистеми, които са базирани на теории или романтични идеи за това кои са хората,а не са базирани на научни изследвания за това как функционира мозъка. Наричаме това “homo economicus” модел, развитосновно от шотландски икономисти през 18 век, може да си представите колкоотдавна се е случило това. Тези шотландски икономисти са имали определени идеиза поведенческите нагласи на хората и за това как вземат решения. Това не ебило научно доказано, не е имало необходимите изследвания, били са простонаблюдения върху хората, които живеят в малките населени места или управляватсъществуващите компании тогава. И всъщност ние построихме цялото общество,цялата система на човешки отношения и връзки, водени от тези романтични инаучно недоказани идеи. И ако хората не действат по определен начин, значи неса рационални, обладани са от тъмни сили, или са просто глупави.

Но така не функционират нещата, хората не са такива. Презпоследните двайсетина години с развитието на новите технологии вече можем давидим какво се случва в мозъка, знаем конкретни факти. Това, което ще кажа, вникакъв случай не е провокативно или спорно. По-скоро вече има консенсус внаучните среди по тези въпроси, има съгласие, че ние не сме “homo economicus”. Нашият мозък функционирамного по-различно от онези романтични, догматични, дори религиозни идеи наикономистите от преди 300-400 години.

Да обобщя – т.нар. “brain centric approach” се опитва да забравитези уморени и неуспешни идеи за развитието на човека и се опитва да ги заменис една идея, която е основана на това как реално функционира мозъка. И следтова да се развие всичко в живота, базирано на това. Тъй че всичко започва смозъка, а не от някакви теории.

Да кажем, че към момента е сравнително лесно този подход да сеимплементира към съществуващи бизнес модели. Но има ли конкретни сектори,където той би работил особено добре?

–     Да, както споменах, вече повече от 20 години ние реалнооткриваме и разбираме как точно работи мозъка. Преди това подходът бешепо-скоро заобиколен – чрез определени въпросници, психология и т.н. Сегадиректно може да видим какво става в мозъка и да го приложим. Все пак, не бивада се забравя, че дори и в момента науката работи върху това, нямаме завършенирезултати. Няма да преувелича, ако кажа, че изненадите, на които се натъкваме,са ежедневни. Въпреки това има някои социално-икономически сектори, които бързовъведоха новия модел на работа. Маркетингът е един от тях. Изобщо – целиятмеханизъм на разбиране, привличане и изследване на клиентите. Сигурно е леснообяснимо защо точно маркетинга. Всички компании са в съревнование с другите исе опитват да разберат как точно консуматорите вземат решения, защо предпочитатедин продукт вместо друг. Подходът се прилага в поведенческата икономика, вполитиката, във финансите.

През последните години, навярно и заради използването на BigData, новите технологии и т.н., потреблението на облачни технологии се увеличи.Истинският капацитет на възможностите обаче се разкрива чрез използването нат.нар. когнитивни технологии. Обяснете.

–     Трябва да започнем с това – мозъкът всъщност е орган, койтообработва информация. Това, което мозъкът прави, денем и нощем, е да обработваинформация. Данни, които идват от външния свят, но и данни, свързани с вътрешнипроцеси. На база това огромно количество информация, мозъкът решава кое е онованещо, което трябва да направи; преценява най-доброто за нашето оцеляване. Спомощта на технологиите, които споменахте във въпроса си, ние може да помогнемна мозъка да вземе верните решения. Идеята не е да създаваме още повечеинформации, още повече данни. Така или иначе това се случва. Беше изчисленонаскоро, че за един ден получаваме толкова информация, колкото един човек преди1000 години е получавал през целия си живот. Идеята на когнитивните технологиие да оптимизират анализа на нескончаемия поток от данни, за да помогнат намозъка да бъде по-ефективен. Когнитивните технологии ще помагат на бизнесменитеда вземат стратегически, но и ежедневни решения, по възможно най-ефективенначин.

*** Николаос Димитриадис е лектор на IBM SEE BusinessConnect 2016:A New Era of Thinking,което се провежда на 30 и 31 май в Будапеща.

Запазете вашето място тук: