Туитвам, гуглирам, смути, балконинг – все прекрасни български думи. Оказва се, че с цели 5000 нови думи се е обогатилречникът ни от началото надемокрацията до днес. След като селфи стана Дума на 2013-та, според Оксфордския речникна английския език, три години по-късно самоснимането влезе и в родната ни реч. Една от любопитните нови думи е фабинг (subbing+phone), която се отнася за хората,които непрестанно ровят в мобилния си телефон в присъствието наоколните. Толкова много фабингиоколо нас.

За новите думи савиновни както технологиите и английският език, така и големите политическипромени. Сред другите попълнения са чуждицата Брекзит и народните записвачка, търсачка, принтя, клинична пътека, здравна карта, коментира пред Телеграф проф. СияКолковска от Института за български език на БАН.

Всъщност при търсенето на нови думи българските езиковеди се позовават не само на нета, а и на употребата на думите в медиите. След честите прояви на пияните туристи по родното Черноморие, преди няколко години в пресата се роди думата за този “спорт” – балконинг, която стана част от последните ни неологизми.

Няма да ни липсват думи като ветровка и накитник, но и те са сред новопопълненията.