Философът от 17-ти век – Блез Паскал e известен със своите изобретения, открития, a също така и с първата официална употреба на теория, в която заявява, че вярата в Бога е най-прагматичното решение. Изглежда, че френският мислител е разбирал отлично психологията. Както Brain Pickings посочва, преди 350 години Паскал е открил най-ефективния начин да накараш някого да промени мнениетоси, векове преди експерименталните психолози:

Когато искаме да коригираме и покажем на друг, че греши, трябва да забележим първоот коя страна той разглежда въпроса, което е истината за него, и да му я признаем. Едва след това да разкрием и невярната -скритата част от погледа му. Тойще е доволен, че това, в което открива истината не еоспорвано и грешно, а просто не е успял да видивсички страни. Никой не бива да сезасяга, че не е могъл да види всичко и е съвсем естествено, че не може да греши от своята страната, тъйкато възприятията на сетивата ни винаги са истина.

Паскал добавя:

Като цяло хората са по-добре убеждавани от причините, които сами са открили, отколкото оттези, които са влезли чрез съзнаниетона другите.

Казано по-просто, Паскалпредполага, че преди да не се съгласиш с някого,първо трябва да отбележиш и това, в които той е прав. И ефективно да го убедиш да промени мнението си, като сам стигне до това. 

Артур Маркман, професор по психология в университета на Тексас в Остин, обяснява: “Едно от първите неща, които трябва да направиш, за да накараш някого дапромени мнението си, е да намалиш неговите защитни сили и да гопредразположиш, да не се чувства под наблюдение”, казва той. “Ако аз веднага започна да ти изброявам всички причини, поради които не си прав, ти нямаш стимул да ми сътрудничиш и да се съгласиш с мен. Но ако започна с: “Ах, да, ти наистина си много прав за това, но мисля, че трябва даобърнеш внимание и на … ,” Сегати давам и другата страна, което ще е причинада искаш да си сътрудничим и заедно да стигнем до решение. Ако имам своя идея, чувствам, че мога да претендирам за собственост над нея, за разлика от тази, която ще еобща”, добавя той.

С други думи, ако и това не беше достатъчно, можемда признаем Паскал освен заматематик, физик, философ и един ранен психолог.