Константин Вълков и Маринела Величкова

Константин Вълков Маринела Величкова • преди 6 години

Катя Тричкова: “В основата на един филм е текстът, словото. Сценарият е най-важен”

Константин Вълков Маринела Величкова • преди 6 години

Доктор Кристина Чачева: “В България съм щастлива. Затова се върнах”

Константин Вълков Маринела Величкова • преди 6 години

Професор Нели Огнянова: “Постепенно преодоляваме един възглед от ранния интернет, че регулацията е нещо лошо”

Константин Вълков Маринела Величкова • преди 6 години

Мирела Братова: Планетата ни не заслужава синтетични материи

Константин Вълков Маринела Величкова • преди 6 години

Росица Градева: Българите са били най-обединени, когато са се борили за образованието си

Константин Вълков Маринела Величкова • преди 6 години

Проф. Надя Данова: Думата “национализъм” поначало е нещо негативно

Константин Вълков Маринела Величкова • преди 6 години

Юлиана Методиева: Едно семейство не трябва да влиза с двата крака в социалните мрежи; трябва да има минути за себе си