Любен Дилов-син

Любен Дилов-син, несполучлив политик (то пък кой ли е сполучлив?), остроумно величие, търсач на таланти, писател и журналист, създател на проекти променили телевизията в България.