Щастие, стрес и градска мобилност

Има една държава в света, която измерва просперитета си чрез БНЩ, “Накратко, Брутното национално щастие е показател, чрез който се измерва напредъка на нацията – не чрез нейния платежен баланс, а по-скоро чрез щастието или нещастието на народа й. Това е идея, която демонстрира огромна разлика от начина, по който ние разсъждаваме за парите, удoвлетворението … Продължете с четенето на Щастие, стрес и градска мобилност