Президентът Джон Тайлър, който правеше повече секс от теб

Той беше най-разгоненият лидер на Америка. И остави наистина голямо наследство.