Похвално слово за Кристиан Таков

В памет на юриста, преподавател и човек на справедливостта – доц. д-р Кристиан Таков