Най-трудният текст

Защото те ни оставят и ние оставаме без думи