Бягай, Анжела, бягай!

Разговор с най-горещото име тези дни – Анджела Недялкова от T2.