egoist.bg/short_news
Новините в няколко реда
21:06 6 юли 2017

Да се заличи думата “молба” от правния мир, защото народът не трябва да се моли на институциите. Това наредил Бойко Борисов на подопечния си депутат Данаил Кирилов. Макар че още през 2008 тогавашният министър на държавната администрация Николай Василев изчисти част от нормативите от унизителната думичка, 9 години по-късно тя все още фигурира в 50-70 закона. Борисов дал срок за редактирането им до края на септември, но можело и по-бързо. Навсякъде “молба” трябва да се замени със “заявление” или “искане”. Специално за част от българските медии за комуникация с властта трябва да се регламентира правно и феномен, познат от доста години – „свирка“.