Борис Праматаров е български визуален артист, който живее в Белгия, но създава своите графични истории, произведения и предизвикателства – за възхита, учудване и размисъл на целия свят.

Завършил е Книга и печатна графика в Националната художествена академия в София и магистратура по графични изкуства в Кралската академия за изящни изкуства в Гент, Белгия. Има няколко самостоятелни изложби в София, Пловдив, Брюксел, Белград: Tormentor, Ηip Hip Ателие, 2012; Зъл двойник, Галерия Васка Емануилова, 2013, На гърба на Звяра, Cu 29, Пловдив, 2016, Роден от жена, Галерия Е 2, Брюксел, 2015, и участия в групови изложби в Париж, Виена, Бремен, Ню Йорк, Белград, Марибор, Дижон и др. Автор на арткнигите Моите демони, Зъл двойник, Амигдала, Керофобия, Наблюдателят, Наблюдателят 2 и Тайните на насекомите, комиксите Машина за кубове и Кратка история за комуникацията, проекти, съчетаващи илюстрации и поетични текстове Асфодел, Непредубеден Никой и  анимационния филм Постиндъстриал (Компот колектив, 2015).

Пред егоист Борис Праматаров говори за идеите зад 10 от знаковите си произведения.

 

Праматаров за книгите си с рисунки :

„Книгите запечатват и съхраняват в себе си отрязъци от времето. Те са дневник, в който се разказва за това, което се е случило. Книгите са музика, шум и тишина“.

 

Моите Демони 

(арткнига, Южна Корея)

Моите демони е първата ми авторска книга с рисунки. Нарисувана по време на престоя ми в университета Доксунг, Сеул, Южна Корея, тя предава визуалните усещания на чужденеца-източноевропеец в азиатския мегалополис. На страниците са запечатани нещата, които ми направиха най-силно впечатление: големите мащаби и етажната структура на градовете, плакатността, отразена в безбройните билбордове, графити и светещи реклами, култът към храненето, пиенето, сексуалността и смъртта, строгата структурираност на едно общество със силно развито усещане за общност, в което всеки изпълнява своята социална роля и в което припознах неестествена чудовищност, заплаха за собствената ми индивидуалност. Демоните са нещата, които ни правят неустойчиви. Това са страховете, слабостите и мнимите желания, които ни карат да живеем в илюзии. Моите демони е книга за индивида и тълпата. Личността става наблюдател на самата себе си. Ситуацията, в която е поставен индивидът, е непозната за него и му разкрива различните лица на реалността. Срещите с тълпите са абсурдни, смешни и страшни. Малкото е противопоставено на голямото. Човекът не се вписва в навиците и обичаите на обществото и то е заплаха. Смехът на тълпата е вледеняващ. Множеството се превръща в едно същество. Тълпата има нужда от жертва за нейните пиршества. Индивидът е обект на хорските забавления. Неговото страдание е повод за злорадо ръкопляскане.

(Рисунките от Моите демони залягат в основата на първата ми самостоятелна изложба Торментор (2012) в Хип Хип Ателие, превърнала се в повод за среща с Компот Колектив и създаването на първия ми анимационен филм Постиндъстриъл.)

 

Състезание

(рисунка от книгата Моите демони)

Състезание е рисунка, представяща това, от което обществото се забавлява. Тълпата изпитва удоволствие от мъките на единичната жертва. В множеството всеки носи своята маска, радва се на анонимност, позволява си злост и безскрупулност. В тълпата всеки се превръща в чудовище, изпитвайки комфорт да бъде от страната на палача.

(Рисунката е селектирана в международната изложба Mudus Vade Retro с куратори Александра Костич и Жига Добникар. KIBLA Portal, Марибор, Словения, 2014-2015)

 

Интро-Екстроверт

(рисунка от книгата Моите демони)

Рисунката представя двата основни типа човешка нагласа. Откритият човек, разкрит пред света, и затвореният човек, който таи в себе си собствения си свят.

 

(Интро-Екстроверт – рисунка от книгата Моите демони (2012, Сеул))

 

Зъл двойник

(арткнига, София)

В книгата се опитвам да преборя своя зъл двойник. Обуздал страховете си, препускайки с тях през кошмарния свят на подсъзнанието, се вглеждам в очите му. А той е неизменно тук и сега. Той е злодеят, приел образа ми. Злодеят, който изниква в моментите, в които изпитвам слабост.

Книгата с илюстрации Зъл двойник представя образите на падения и страхове, избягвайки каквато и да е било автоцензура. Белият лист е населен с чудовища и насилие, които отричат всяка чистота и святост. Това предизвиква страх и недоверие, но и отвежда към пробуждане, изтръгва от летаргията и прояснява погледа. Книгата размива границите между добро и зло.

(Зъл Двойник – книга с рисунки, залегнала в основата на едноименната изложба в галерия Васка Емануилова и проекта Амигдала, публикувана от изд. United Dead Artists, Париж, Франция)

 

Погребение

(рисунка от книгата Зъл двойник)

Погребение е рисунка, третираща темата за смъртта и нейното възприемане от живите. Градският човек, запътил се към неизбежното в панелния си свят. Времето на живите изтича и всеки очаква редуването на дните и нощите да приключи.

(Рисунката Погребение е част от колекцията на СГХГ)

 

Наблюдателят

(арткнига, Белгия – Дания – България – Франция)

Наблюдателят е асоциативен образен разказ за двегодишно пътуване. Протагонистът колекционира образи и впечатления от хората и градовете, които среща по пътя си. Пътеводителят е изпълнен с отражения на реалността. Съзнанието разказва своята история, докато непрекъснато променя контекста си. Графичният разказ представя образи, почерпени от бита и непрестанното духовно търсене. Книга-карта, илюстрираща съзнателната и несъзнателната асимилация на онова, което ни заобикаля.

(Книгата Наблюдателят е създадена в рамките на резидентна програма за артисти на Viborg Kunsthall във Виборг, Дания и е публикувана от изд. Le Dernier Cri, Марсилия, Франция)

 

Субект на желание
(рисунка от книгата Наблюдателят)

Рисунката представя влечението, което едно човешко същество е способно да изпита към друго. Обектът се превръща в субект, привнасящ хаос в света на наблюдателя. Пространството между двамата е осезаемо и всеки жест е демонстрация на желание.

Кратка история за комуникацията

(комикс, Белгия)

 

Кратка история за комуникацията е комикс от четири страници, посветен на темата за общуването. Представен е процесът на преплитане на вътрешните светове на двама влюбени, техните отношения един към друг и отношенията им със заобикалящия ги свят. Две индивидуални реалности, чиито образи се смесват и взаимодействат помежду си. Акцентът е поставен върху силата на привличането.

(Комиксът Кратка история за комуникацията печели първа награда на Международния конкурс за комикс Фумето, Швейцария, 2017)

Тайните на насекомите

(зин, Белгия)

Насекомите нямат мечти. Тези тихи наблюдатели не знаят що е добро и зло
или що е красиво и грозно. Те не се намесват.
Те са свидетели, които не съдят.
Насекомите живеят тук и сега. В техния свят бъдеще и минало са непонятни.
Техният закон е този на чистото оцеляване и съществуване.
Те изпълняват живота пред очите ми
и техните движения отразяват тъгата и панаирите, началото и края.
В сенките на насекомите виждам лицето си.

Тайните на насекомите са в самите нас. Те са онези образи, които животът на еднодневките провокира в човешкото съзнание. Загадъчни асоциации за собствените ни метаморфози и същности, предадени чрез краткия разказ за осем различни насекоми.

(Проектът Тайната на насекомите заляга в основата на едноименната изложба, която може да бъде видяна до 30 януари 2018 г. в Gifted Sofia)

Ритуал

(рисунка от зина Тайните на насекомите)

Ритуалът е момент между две съществувания – минало и бъдеще. Това символно действие напомня смъртта и раждането. Ритуалът носи промяна, а с това и страх от неизвестното. По време на ритуала човекът вижда себе си в калинката. Насекомото носи знание и утеха с простичкото си съществуване. Калинката е тук и сега и следва законите на своята природа.

 

Изложбата Тайната на насекомите може да бъде видяна до 30 януари в пространство за съвременно изкуство Gifted Shop, ул. Иван Денкоглу 24, София.

Още от Борис в блога му.

Произведения на Праматаров в лимитиран тираж в Plakat Kombinat.